Фирма “Агроном” има дългогодишни традиции в производството на семена от пшеница. Сортовете пшеница, които предлагаме са съчетание от особености, които сами по себе си са уникални за всеки един от тях, и притежават показатели, с които се достигат гарантирани високи добиви. Основната ни зaдача е постигане на добро съчетание между продуктивност и качество, устойчивост на болести, устойчивост на полягане, сигурност при всеки тип почва и климат, и много добра продуктивна братимост.